Agnieszka Kowalczyk

Neurologopedka

Terapeuta Integracji Sensorycznej

tel. 603 627 237

Agnieszka Kowalczyk – Neurologopeda kliniczny, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na Wydziale Zdrowia Publicznego oraz
Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału filologicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z wadami
wymowy i zaburzeniami mowy i komunikacji. Pracuje z dziećmi z trudnościami w zakresie
przetwarzania sensorycznego, które jest istotne dla wielu funkcji potrzebnych w codziennym życiu,
np.
•utrzymywania równowagi i zgrabności ruchów,
•łatwości przystosowania się do różnych sytuacji,
•samokontroli,
•skupienia uwagi,
•stabilności emocjonalnej,
•świadomości ciała,
•prawidłowego napięcia mięśniowego,
•umiejętności społecznych i szkolnych.
W pracy z dziećmi z wadą wymowy łączy odpowiednie pobudzenie układu sensomotorycznego z
rozwojem obszaru ustno-twarzowego.

Praktyki zawodowe:
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny UM we Wrocławiu Klinika Neonatologii Oddział Intensywnej Terapii
Noworodka,
-Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla
dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji
Neurologicznej ul. Poswięcka 8,
– Przychodnia Leczniczo – rehabilitacyjna Otto-Prodent we Wrocławiu,
– Vratislavia Medica Sp. z o.o.,
– szkoła i przedszkole integracyjne.