Anna Gierczyk

Logopedka

tel.  880 062 407

Anna Gierczyk – logopeda, absolwentka podyplomowych studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Wrocławskim W Centrum Terapii Espiro prowadzi terapię językową dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z opóźnionym rozwojem mowy oraz korekcję wad wymowy. W prowadzonej terapii dużą wagę przywiązuje do angażowania rodzica dziecka w proces nauki mowy. Wierzy, że wspólnymi siłami osiąga się lepsze rezultaty. Dokłada wszelkich starań, by ćwiczenia podczas zajęć były dostosowane do potrzeb dziecka – wymagające i jednocześnie atrakcyjne. Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu terapii logopedycznej, korzysta z konsultacji z innymi specjalistami zajmującymi się rozwojem dziecka.
Prywatnie – mama Poli, z którą uczęszcza na terapię logopedyczną związaną z niedosłuchem. Lubi taniec, kino i jazdę na nartach. Uczy się gry na pianinie.

Ukończone szkolenia:
● “Terapia Miofunkcjonalna wg A. Kittel”, Stowarzyszenie Castillo Moralesa
● “Bilateralna Integracja – Program Szkolny”, Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim
● “Praca z rodziną w ujęciu systemowym”, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii “PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
● “Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, Centrum Metody Krakowskiej, Fundacja Promyk Słońca

Proponowana terapia prowadzi przede wszystkim do niwelowania opóźnień w rozwoju mowy dziecka, ale wynikają z niej także inne ważne dla rozwoju dziecka korzyści, takie jak:
– rozwijanie myślenia,
– rozbudzanie wyobraźni,
– trening koncentracji uwagi, rozwijanie uwagi słuchowej,
– trening pamięci wzrokowej i słuchowej,
– usprawnianie motoryki małej,
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała,
– doskonalenie lub solidne przygotowanie do nabycia umiejętności szkolnych, nauka
czytania, pisania, rozwijanie umiejętności matematycznych,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa, poszerzanie wiedzy o świecie