Anna Materlak

tel. 731 036 558

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedyczej, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog rewalidacyjny (surdopedagog), w trakcie kursu uprawniającego do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu), Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filologii Polskiej) oraz Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (Wydział Pedagogiczny).

Diagnozując dziecko oraz prowadząc terapię zawsze patrzy na dziecko holistycznie. Uwzględnia jego dotychczasowy rozwój oraz ewentualne trudności w dystrybucji napięcia mięśniowego, mogące wpływać na powstawanie dysfunkcji w obszarze orofacjalnym.

Od wielu lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci z wadami artykulacyjnymi, trudnościami w zakresie rozwoju mowy czynnej i biernej oraz z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Wspiera także dzieci z różnymi zespołami genetycznymi w rozwoju komunikacji werbalnej. Pomaga rodzicom dzieci z głęboką niepełnosprawnością osiągać sukcesy w zakresie nauki prawidłowego przyjmowania pokarmów oraz picia przez ich dzieci. Stosuje różne techniki manualne usprawniające obszar ustno-twarzowy.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach, m.in.:

 • Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Terapia Miofunkcjonalna wg Anity Kittel
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych –   usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów Sally Goddard
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej II
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Choroby nerwowo – mięśniowe – Konferencja fundacji „Potrafię Pomóc”
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych, w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i           nadawaniem mowy
  (0 – 1r.ż)
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w rzebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego   
 • Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne – konferencja
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • Sensoplastyka® Wstęp
 • Sensoplastyka® – Trener 1st.