Diagnostyka Postawy Dziecka

Dla każdego rodzica jego dziecko jest najważniejsze i dlatego ball-2039726_640wychodzimy z możliwością prowadzenia kompleksowej diagnozy dziecka wraz ze wskazaniami i terapią.

W obecnej chwili coraz więcej dzieci przyjmuje nieprawidłową postawę, która w przyszłości doprowadza do wielu niepożądanych zmian w układzie dziecka. Zajęcia prowadzone w formie pracy indywidualnej z dzieckiem, przynoszą najlepsze efekty w pracy, dlatego też wybieramy taką formę ćwiczeń. Gimnastyka specjalistyczna skupiona na potrzebach Państwa dziecka daję możliwość ciągłej kontroli zmian zachodzących w jego postawie oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w prowadzonych ćwiczeniach, aby przynosiły pożądany efekt, ponieważ każde dziecko jest inne i wymaga dostosowania ćwiczenia do swoich osobniczych potrzeb.

Espiro Centrum Terapii  prowadzi badania postawy w Centrum przy ul. A. Knota 8 we Wrocławiu a także w przedszkolach, szkołach.

Kontakt:

 Maria Kubińska

tel. 723-330-297