Diagnostyka Postawy Dziecka

Dla każdego rodzica jego dziecko jest najważniejsze, dlatego umożliwiamy przeprowadzenie kompleksowej diagnozy dziecka, wraz ze wskazaniami i terapią.

W obecnej chwili coraz więcej dzieci przyjmuje nieprawidłową postawę, która w przyszłości prowadzi do wielu niepożądanych zmian w ciele dziecka. Każde dziecko jest inne i wymaga dostosowania ćwiczenia do swoich osobniczych potrzeb. Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej pracy z dzieckiem przynoszą najlepsze efekty, dlatego wybieramy taką formę ćwiczeń. Gimnastyka specjalistyczna skupiona na potrzebach Państwa dziecka daje możliwość ciągłej kontroli zmian zachodzących w jego postawie oraz wprowadzania niezbędnych modyfikacji w wykonywanych ćwiczeniach tak, aby przynosiły pożądany efekt.

Espiro Centrum Terapii prowadzi badania postawy w Centrum przy ul. A. Knota 8 we Wrocławiu, a także w przedszkolach i szkołach.

Kontakt:

 Maria Kubińska

tel. 723-330-297