Joanna Śmieja

 

tel. 881 752 715
 
Psycholog, terapeuta, certyfikowany analityk zachowania.
Jej pasja to praca z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi.
Absolwentka psychologii na California State University Stanislaus (Turlock, USA) oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Bangor University (Bangor, Walia) oraz studia podyplomowe Akademia Mediatora na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
Przez lata zdobywała doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii dziecięcej w nurcie analizy zachowania m.in. w The Kendall Center (Modesto, USA), Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Iskierka” (Warszawa) oraz w Fundacji „Krok po Kroku“ (Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin w Warszawie prowadząca szkołę, przedszkole i gabinet terapeutyczny). Pracowała jako terapeuta, szkoleniowiec, nauczyciel wspomagający i konsultant. Umiejętności szkoleniowe zdobyła również prowadząc fakultet na Uniwersytecie SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach w ramach zajęć z Podstaw Stosowanej Analizy Zachowania.
 
Zapraszam na :
  • terapie indywidualna
  • zajęcia z umiejętności społecznych
  • diagnoza funkcjonalna (VB-MAPP, PEP-R)
  • konsultacje dla rodziców
  • konsultacje w przedszkolu
Metody pracy:
Stosujemy metody, których skuteczność poparta jest badaniami naukowymi w tym m.in. wzmacnianie, PECS, trening komunikacji funkcjonalnej, metoda wyodrębnionych prób.