Katarzyna Rojecka

 

tel.692807808
 

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta RCM, terapeuta funkcji ortodontycznych, terapeuta miofunkcjonalny, trener masażu Shantali, terapeuta ręki.

Moja praca jest moją pasją!
Moja przestrzeń terapeutyczna to Szacunek, Zaufanie, Relacja, Rozwój, Wiedza, Zabawa, Wsparcie oraz Oddech – wyrażone poprzez holistyczne podejście do każdego Pacjenta.
W tej przestrzeni każdy Pacjent jest wyjątkowy i zasługuje na dobór najlepszych i najskuteczniejszych metod terapii. Z tego powodu ciągle poszerzam swoją wiedzę.
Prowadzoną terapię neurologopedyczną łączę z terapią integracji sensorycznej, terapią miofunkcjonalną, terapią ręki oraz kinesiotapingiem.
Uważam, że tylko holistyczne podejście może zapewnić sukces prowadzonej terapii. Kierując się dobrem Pacjenta, dbam o taki dobór metod pracy, które będą wspierały rozwój dziecka w różnych środowiskach: szkoła/przedszkole, dom oraz środowisko rówieśnicze. W terapii bardzo ważny jest dla mnie również Rodzic, którego wspieram na każdym etapie drogi terapeutycznej.

Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi z ASD, z nieharmonijnym rozwojem, z afazją dziecięcą, z apraksją, z wadami wymowy, z zaburzeniami integracji sensorycznej. Pracuję również jako terapeuta funkcji ortodontycznych z młodzieżą i pacjentami dorosłymi.