METODA CASTILLO MORALES

Koncepcja  Rodolfo Castillo Morales’a opiera się na holistycznym podejściu w zakresie neurofizjologicznego leczenia – wspomagania dzieci i dorosłych i stosowana jest w zaburzeniach sensomotorycznych i ustno-twarzowych.

Koncepcja składa się z trzech części:

  1. Neuromotoryczna terapia rozwojowa, która stosowana jest w leczeniu dzieci z opóźnieniem statomotorycznym, przepuklinami  oponowo-rdzeniowymi i     obwodowymi niedowładami.
  2. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami sensomotorycznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej, gardła oraz szyi. W szczególności służy do leczenia dzieci z zaburzonymi podstawowymi funkcjami oralnymi jak ssanie, żucie, połykanie, koordynacją tych funkcji i mową.
  3. Leczenie ortodontyczne jest formą uzupełniająca poprzez zastosowanie płytek podniebiennych i przedsionkowych wraz z ustno-twarzową terapią regulacyjną.

 

Metoda ustno-twarzowej terapii regulacyjnej ( uttr), polega na oddziaływaniu na mięśnie które są zaangażowane w proces mowy poprzez odpowiednie manipulacje terapeutyczne. Wiele działań w obrębie koncepcji należy do zakresu wspomagania pielęgnacyjnego. Pacjenci bardzo często nie zauważają prowadzonej terapii.

Techniki, które są tutaj używane to :

  • dotyk,
  • głaskanie,
  • uciski,
  • pociąganie.

Terapia może być prowadzona tylko i wyłącznie przez osoby, które otrzymały certyfikat.

Kontakt: Joanna Stańczak-Urbańska

Telefon:693-560-344