Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest prostą metodą, którą stosuje się w celu oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka od pierwszego do szóstego roku życia. Oparta jest na ocenie oraz interpretacji zachowań dziecka. Jest przydatna w przypadku wykrywania nieprawidłowości rozwoju dziecka – zaburzeń oraz nieharmonijności i opóźnienia rozwoju zarówno w zakresie ruchowym, percepcji oraz poziomu mowy.18652-NRT3Y8 (1)

Celem testu jest wczesne wykrycie zaburzeń w określonych sferach rozwojowych, co umożliwia podjęcie działań w zakresie rehabilitacji, terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Badanie przeprowadzane jest w towarzystwie rodziców w miłej atmosferze. Czas przeprowadzenia testu najczęściej nie przekracza godziny zegarowej. Wyniki testu zostają pzrekazane w formie pisemnej wraz z dodatkowym omówieniem. Istnieje możliwość przygotowania programu terapeutycznego.

 

Kontakt:  Joanna Stańczak-Urbańska

tel. 693-560-344