Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan

Metoda Padovan oparta jest na koncepcji zakładającej powtórzenie etapów rozwoju neurofizjologicznego w procesie terapii poprzez przejście przez kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorów ruchu specyficznego dla postawy ciała, motoryki dużej i małej, ruchu gałek ocznych, funkcji słuchowych.
Powtórzenie nabytych procesów ruchu, mowy oraz myślenia w sposób dynamiczny i harmonijny reorganizuje pracę centralnego systemu nerwowego. Terapia poprawienia integrację systemu nerwowego oraz uruchomia mechanizmy zwiększające jego wydajność do maksimum.
Terapia Padovan pozwala na odzyskanie utraconych funkcji oraz na aktywowanie naturalnych zdolności organizmu, które nie rozwinęły się lub uległy zaburzeniu z różnych względów.
Metoda może być skutecznie wykorzystywana w terapii osób w każdym wieku. Nie wymaga ona aktywnej współpracy ze strony pacjenta, co oznacza, że może być stosowana także w przypadku osób z ograniczoną świadomością czy władzą nad ciałem.

Metoda może być traktowana leczniczo, prewencyjnie lub w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania.

Metoda kierowana jest do osób z:
Zaburzeniami rozwojowymi o każdym tle – rozwojowym, genetycznnym, neuronalnym.

Zaburzeniami mowy i myślenia

 • Fonetyczne, fonologiczne, afazje, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia płynności mowy
 • Zaburzenia uczenia się: zaburzenie uwagi i koncentracji, zaburzenie czytania i pisania, dyskalkulia, zaburzenia grafomotoryczne,
 • Zaburzenia w obszarze ustnotwarzowym: oddychanie ustami, zaburzenia połykania, dysfagie oraz czynności nawykowe (np. ssanie palca)

Zaburzeniami sensomotorycznymi

 • Zaburzenia koordynacji ruchowej (małej i dużej motoryki)
 • Dyspraksje
 • Zaburzenia sensoryczne
 • Inne

Zaburzenia neuropsychiatryczne

 • Autyzm
 • Nadaktywność

Zaburzeniami neuromotorycznymi

 • Zespoły genetyczne
 • Porażenie mózgowe
 • Choroby degeneracyjne układu nerwowego
 • Udary mózgu
 • Urazy czaszkowo-mózgowe

Prewencyjnie
Wszystkie funkcje. W celu wzmocnienia zdolności motorycznych i poznawczych, takich jak: pamięć, kreatywność, aktywność fizyczna.

Terapeuta: Marta Kajrowicz
Tel 600 457 156