Patrycja Kuczyńska

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku logopedia i przygotowanie pedagogiczne. W trakcie studiów brała udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu logopedii i pedagogiki. Doświadczenie, wiedzę i umiejętności zdobywała odbywając praktyki w wielu placówkach m.in. w Stowarzyszeniu Handicap we Wrocławiu, w Przedszkolu Integracyjnym nr 93 we Wrocławiu, w Centrum Neurorehabilitacja we Wrocławiu oraz Poradni Wieloprofilowego Usprawniania we Wrocławiu.

Aktualnie pracuje w Centrum Espiro, jako logopeda specjalizujący się w zaburzeniach mowy o różnej etiologii, jednocześnie pracując wg założeń Metody Krakowskiej. W trakcie robienia Certyfikatu terapeuty Metody Krakowskiej.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z myślą o swoich pacjentach ciągle stara się pogłębić swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Praca z dziećmi to jej pasja, a sukces po wielu miesiącach pracy jej największą satysfakcją.

Miłośniczka fotografii i dobrej książki.

 

SZKOLENIA I KONFERENCJE

·          Szkolenie: „Metody wywoływania głosek” – Konferencje logopedyczne, Warszawa

·         Warsztat: „Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – Konferencje logopedyczne, Kraków

·         Warsztat: „Ćwiczenia funkcji motorycznych- rozwojowe programowanie terapii – Konferencje logopedyczne, Kraków

·         II Regionalna Konferencja Montessori we Wrocławiu

  • Kurs: „Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka” – Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
  • Kurs: „Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się” – Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
  • Warsztat: „Terapia neurobiologiczna” – Konferencje Logopedyczne
  • Warsztat: „ Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Konferencje Logopedyczne, Kraków
  • Warsztat: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” – Konferencje Logopedyczne, Kraków
  • Warsztat: „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®” – Konferencje Logopedyczne, Poznań
  • Warsztat: „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną” – Wydawnictwo WiR, Kraków