Trening widzenia

Ze wszystkich zmysłów w procesie uczenia najważniejszy jest wzrok. Wiele osób, które mają problemy w uczeniu się, ma podstawowe zaburzenia widzenia (widzenie obuoczne, ruchomość gałki ocznej) uniemożliwiające im pełną realizację potencjału. Często ich problem nie ujawnia się w czasie standardowych testów na wzrok, bo badane jest jedynie widzenie na dalekich odległościach. Osoby, które po pracy z tekstem skarżą się na dyskomfort w zakresie widzenia, bóle głowy czy też sprawiają wrażenie zmęczonych lub spiętych warto poddać treningowi widzenia.

Trening widzenia kierowany jest do osób, które miewają trudności z:

 • czytaniem
 • pisaniem
 • ortografią
 • liczeniem
 • geometrią

a także:

 • orientacją przestrzenną, wyznaczaniem kierunku
 • skupieniem się na celu
 • interpretacją bodźców widzianych
 • werbalizacją myśli, przywoływaniem w pamięci obrazów

 

Trening oczu

Trening oczu kierowany jest zarówno do dzieci –  jak i osób dorosłych. Oczy, tak jak inne organy naszego ciała, kiedy nie ćwiczą –  słabną  i  tracą swoje funkcje. Dzięki terapii wzroku możemy nie tylko je usprawniać ale także przeciwdziałać ich dysfunkcją.

Terapia jest wskazana dla osób mających różnego rodzaju wady wzroku oraz dla tych, którzy pracujących wzrokiem (praca przed monitorem, wymagająca długiego skupienia wzroku na szczegółach np. czytanie.)

Terapia:

 • usprawnia funkcje oczu
 • zapobiega przeciążeniom oczu a w konsekwencji uszkodzeniu wzroku
 • poprawia koncentrację
 • wpływa dodatnio na samopoczucie

 

 

Rehabilitacja Wzroku

Terapia widzenia ma na celu rozwijanie podstawowych czynności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja wzroku, lokalizowanie bodźca, śledzenie przedmiotu) a także pobudzanie do widzenia, kształtowanie pamięci wzrokowej i mobilizację układu nerwowego do koordynacji wzroku.

Terapia jest skierowana do dzieci, mających problem z fiksacją wzroku, oceną otoczenia, śledzeniem zabawek. Takie zaburzenia bardzo często spowodowane są nadmiernym lub obniżonym napięciem mięśni w okolicach gałki ocznej- bardzo często dotyczą wcześniaków.

 

Kontakt :Marta Kajrowicz

Telefon: 600-457-156