Agnieszka Kowalczyk

Neurologopedka

Terapeuta Integracji Sensorycznej

tel. 603 627 237

Agnieszka Kowalczyk – jestem logopedką, specjalistką neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną, terapeutką integracji sensorycznej (I i II stopnia), certyfikowaną terapeutką bilateralnej integracji. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich na Wydziale Zdrowia Publicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filologicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam w 2007 roku.

Prowadzę diagnozę i terapię z dziećmi z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i komunikacji, stosując sekwencję neurorozwojową, odpowiednie pobudzenie układu sensomotorycznego i terapię zaburzeń w obszarze kompleksu ustno-twarzowego.

Zajmuję się także diagnozowaniem oraz terapią dzieci, nastolatków oraz osób dorosłych z trudnościami w zakresie przetwarzania sensorycznego tak istotnego dla wielu funkcji potrzebnych w codziennym życiu, np.

 • utrzymywania równowagi i zgrabności ruchów
 • łatwości przystosowania się do różnych sytuacji
 • samokontroli
 • skupienia uwagi
 • stabilności emocjonalnej
 • świadomości ciała
 • prawidłowego napięcia mięśniowego
 • umiejętności społecznych i szkolnych.

Metody i formy pracy zawsze dostosowuję indywidualnie w zależności od zgłaszanych problemów.

Za­wo­do­wo chęt­nie współ­pra­cu­ję z in­ny­mi spe­cja­li­stami (m.in. fi­zjo­te­ra­peu­ta­mi, ortodontami, laryngo­lo­ga­mi, psy­cho­lo­ga­mi).

Praktyki zawodowe:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny UM we Wrocławiu Klinika Neonatologii Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej ul. Poświęcka 8
 • Przychodnia Leczniczo – rehabilitacyjna Otto-Prodent we Wrocławiu
 • Vratislavia Medica Sp. z o.o.
 • szkoła i przedszkole integracyjne