METODA WARNKEGO -to nowoczesna metoda terapeutyczna opracowana w całości dla potrzeb osób mających trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Przeznaczona jest szczególnie do terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli  z dysleksją oraz do pracy z osobami z zaburzeniami mowy i percepcji słuchowej, będącymi wynikiem centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego. Praca Metodą Warnkego znacząco wpływa na   poprawę  pamięci, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej i orientacji przestrzennej. Usprawnia funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego oraz współpracę między półkulami mózgowymi.

ISTOTA METODY

Metodę wyróżnia to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach. Według  jej twórcy, Freda Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są deficyty przetwarzania informacji na poziomie centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że mózg nie dokonuje analizy i syntezy informacji  słuchowych oraz wzrokowych w sposób automatyczny. U dzieci dyslektycznych  i mających trudności w nauce automatyzacja ta jest zaburzona, stąd nauka czytania i pisania wiąże się dla nich z ogromnym wysiłkiem, co z kolei bardzo zniechęca do jakiejkolwiek dalszej pracy

TERAPIA- jak wygląda i na czym polega

Terapia Metodą Warnkego jest prowadzona z wykorzystaniem precyzyjnego sprzętu medycznego.  Całość składa się z trzech elementów: diagnozy, treningu automatyzacji funkcji podstawowych oraz treningu lateralnego.

  1. Diagnoza. Celem diagnozy jest sprawdzenie sprawności przetwarzania informacji przez układ nerwowy. Specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala na precyzyjne zbadanie 14 funkcji percepcyjno-motorycznych, leżących u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Diagnoza ma formę zabawy, dzięki czemu nie kojarzy się z tradycyjnym, czasami męczącym badaniem. Pacjent wykonuje serię zadań, polegających na różnicowaniu dźwięków, ich wysokości, długości oraz wykazuje się innymi sprawnościami. Wyniki są następnie weryfikowane i porównywane ze statystyczną normą  osiąganą przez dzieci w tej samej grupie wiekowej, dzięki czemu mogą zostać wychwycone wszelkie nieprawidłowości.

 Na podstawie wyniku diagnozy terapeuta opracowuje  indywidualny plan terapii, który opiera się na dwóch filarach:

  1. Automatyzacja zaburzonych funkcji centralnego przetwarzania w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych. Jest to tzw. trening funkcji podstawowych odpowiedzialnych za płynność wykonywania czynności bardziej złożonych, takich jak czytanie, pisanie i mowa. Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które poprawiają funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Regularny trening wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi oraz szereg czynności złożonych, takich jak rozumienie mowy, wymowa, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i wiele innych.

 

III. Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych, tzw. trening lateralny. Trening ten stosuje się, aby usprawnić współpracę i automatyzację między półkulami  mózgowymi, która jest   niezwykle istotna w procesie uczenia się, czytania i pisania.  Charakterystyczne dla treningu lateralnego jest to, że pacjent słyszy w słuchawkach głosy dobiegające w tym samym czasie z dwóch różnych kierunków i zmieniające stale swoją lokalizację. Badania naukowe potwierdziły, że taki sposób odbierania i przetwarzania informacji przyczynia się do polepszenia funkcjonowania ciała modzelowatego, struktury nerwowej odpowiedzialnej za koordynację między obiema półkulami mózgowymi. W większości przypadków  dysleksji struktura ta nie działa właściwie, zatem regularny trening lateralny pozwala na lepszą synchronizację obu półkul przez stałe wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń neuronowych.

Więcej o Metodzie Warnkego na: http://www.metodawarnkego.pl/

Kontakt : Agnieszka Patynowska

Tel. 513 906 993