Dagmara Jakubczyk-Szwarc Espiro Centrum Terapii Neurologopeda

Dagmara Jakubczyk-Szwarc

tel. 665 243 410

Dagmara Jakubczyk-Szwarc – neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta Castillo Morales oraz terapii miofunkcjonalnej.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na kierunkach logopedia kliniczna oraz neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Ukończyła również studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
Zajmuje się dziećmi od pierwszych dni życia. W szczególności interesuje się stymulacją funkcji pokarmowych, komunikacją alternatywną, opóźnionym rozwojem mowy oraz terapią ręki.

Praca jest jej pasją, motywuje ją do dalszego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Stale bierze udział w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach z zakresu neurologopedii.

Prywatnie – żona, mama, wielbicielka kotów.

Szkolenia i konferencje:

2016 Integracja odruchów wg dr Sally Goddard

2016 Terapia miofunkcjonalna wg A.Kitel
2015 KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
2014 Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa
2014 Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney
2013 Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
2013 Kurs refresher na temat: Praktyczne zastosowanie konceptu Castillo Morales
2013 Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
2012 Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa – Terapeuta metody Castillo Morales – kurs całościowy
2012 Warsztaty „Komunikacja alternatywna”
2012 Konferencja naukowa – „Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja”
2011 Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
2010 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka

Dagmara Jakubczyk-Szwarc

tel. 665 243 410