Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest prostą metodą, którą stosuje się w celu oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka od pierwszego do szóstego roku życia. Oparta jest na obserwacji oraz interpretacji zachowań dziecka. Jest przydatna do wykrywania nieprawidłowości rozwoju dziecka – zaburzeń oraz nieharmonijności i opóźnienia rozwoju, zarówno w zakresie ruchowym, jak i percepcji oraz poziomu mowy.

Celem testu jest wczesna diagnostyka zaburzeń w określonych sferach rozwojowych, co umożliwia podjęcie działań w zakresie rehabilitacji, terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Badanie jest przeprowadzane w obecności rodziców, w miłej atmosferze. Czas wykonania testu najczęściej nie przekracza jednej godziny zegarowej. Wyniki testu, wraz z dodatkowym omówieniem, zostają przekazane w formie pisemnej. Istnieje możliwość przygotowania programu terapeutycznego.

Kontakt:  Joanna Stańczak-Urbańska

tel. 693-560-344