TERAPIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Terapia przeznaczona dla dzieci, u których zauważalne są:

  • specyficzne trudności w nauce typu: koncentracja uwagi, czytanie, pisanie, liczenie
  • słaba orientacja przestrzenna
  • problemy w rozpoznawaniu części ciała, kierunków
  • niskie umiejętności manualne (nieprawidłowo trzymany ołówek, niechęć do wycinania, lepienia, malowania, pisania)

Zajęcia obejmują:

  • diagnozę i terapię wzroku funkcjonalnego
  • terapię motoryki dużej i precyzyjnej
  • terapię sensoryczną
  • terapię w zakresie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

Kontakt :Marta Kajrowicz

Telefon: 600-457-156