TERAPIA METODĄ KRAKOWSKA

Głównym założeniem metody krakowskiej jest całościowe oddziaływanie na rozwój dziecka oraz kształtowanie językowego obrazu świata przy jednoczesnym korygowaniu różnorodnych zaburzeń funkcjonalnych, nabytych, wrodzonych i genetycznych.

Zakłada wczesną naukę czytania Symultaniczno – Sekwencyjną Nauką Czytania® wraz z jednoczesnym stymulowaniem wszystkich funkcji poznawczych takich jak:

 • stymulacja słuchowa,
 • wzrokowa,
 • programowanie języka,
 • kształtowanie zachowań społecznych,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • kształtowanie zabawy tematycznej,
 • poznawania wielozmysłowego,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu
 • funkcji motorycznych.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem mowy, samoistnym lub niesamoistnym, jak również dla dzieci zdrowych chcących szybko nauczyć się czytać sylabami, dzięki czemu mogą zyskać większe poczucie własnej wartości, łatwiejszy start w szkole, oraz uchronić się od trudności o podłożu dyslektycznym, na które narażone są dzieci czytające głoskami.

Forma zajęć:

 • indywidualna,
 • małe grupy (2-3 osobowe) dzieci w podobnym wieku i na podobnym poziomie rozwoju