Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp oparta jest na podstawach neurofizjologicznych i wykorzystuje prawidłowe wzorce ruchowe  małego dziecka oraz elementy terapii manualnej.

Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy (stopa przywiedzeniowa, serpentynowa, suszkowata, końsko-szpotawa, piętowa  i płasko-koślawa) za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających oraz bandażowania funkcjonalnego. Metoda jest również przeznaczona dla dzieci starszych z wadami postawy, w szczególności wadami kończyn dolnych np. stopa płasko-koślawa, końsko-szpotawa, przywiedzenie przodostopia, stopa piętowa oraz przy zaburzeniu osi długiej kończyny dolnej.